Piątek, 29 września 2023 rok

Aktualności

07-04-2023
Życzenia Wielkanocne RP 2023

"Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!" (Antyfona z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom pragniemy złożyć najlepsze życzenia obfitych...

31-12-2022
Zmarł papież senior Benedykt XVI

Zmarł papież senior Benedykt XVI. Odszedł o godz. 9.34 do Pana w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat. Papież...

25-12-2022
Życzenia Świąteczne - Boże Narodzenie RP 2022

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy życzenia wszelkich Łask od rodzącego się Zbawiciela, przeżycia całej radości tego błogosławionego czasu i pomyślności w Nowym Roku. Jednocześnie pragniemy podziękować za wszelką życzliwość i wsparcie udzielane Prawicy Rzeczypospolitej,...

13-05-2022
Nadchodzi czas Trójmorza! - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Konflikt między Federacja Rosyjską a Ukrainą wpłynął na system bezpieczeństwa w Europie. Mimo olbrzymiego serca Polaków i środków zaangażowanych przez państwo polskie w pomoc narodowi i państwu ukraińskiemu spotykamy się z ciągłym brakiem zrozumienia ze strony instytucji Unii Europejskiej,...

09-05-2022
Dzień (bez)zwycięstwa - 8/9 maja

9 maja, jak co roku, na cmentarzu wojskowym na Powązkach składamy kwiaty na symbolicznym grobie wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, delegata Rządu na Kraj, który po latach walki z Niemcami zakończył życie zamęczony w sowieckim obozie koncentracyjnym. Sześć lat wojny przeciw Niemcom...

16-04-2022
Życzenia Wielkanocne RP 2022

"Chrystus prawdziwie zmartwychwstał Alleluja! Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Alleluja!" (Antyfona z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom pragniemy złożyć najlepsze życzenia obfitych...

05-04-2022
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie konsultacjach dotyczących reformy ordynacji podatkowej

W naszej ocenie pakiet ustaw przyjętych w 2021 r. przez Sejm Polski, zwany Polskim Ładem, obciążony jest szeregiem wad. Naszym zdaniem główną wadą Polskiego Ładu jest wysoki stopień skomplikowania ordynacji podatkowej, dlatego z uznaniem przyjmujemy działania Polskiego Rządu zmierzające...

10-02-2022
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie wyboru członków Krajowej Radzie Sądownictwa

W związku ze złożonym przez Pana Prezydenta projektem zmiany ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Prawica Rzeczypospolitej apeluje o zmianę ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w zakresie sposobu powoływania 15 sędziów wskazanych w art. 187 ust. 1 pkt....

21-12-2021
2021.12.18 - Komunikat Prawicy

19 grudnia odbyło się w Radomiu spotkanie władz Prawicy Rzeczypospolitej połączone zw świątecznym opłatkiem członków i sympatyków Prawicy. Po dyskusji o bieżącej sytuacji politycznej oraz jej aspektach międzynarodowych, Prawica przyjęła stanowisko w którym wyraziła poparcie dla zacieśniania...

18-11-2021
Stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądach Pokoju

Prawica Rzeczypospolitej wyraża aprobatę dla idei utworzenia korpusu sędziów pokoju pochodzącego z wyborów powszechnych, który zajmowałby się rozstrzyganiem spraw o mniejszym ciężarze gatunkowym i wspomógł obecne sądy rejonowe. Prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju zawiera jednak...

26-05-2021
Długofalowym sprawdzianem skuteczności Nowego Polskiego Ładu będzie nie wynik wyborów, ale kondycja polskiej rodziny Oświadczenie Prawicy

Obóz rządzący skupiony wokół PIS przedstawił założenia programu dla państwa na najbliższe 10 lat. Jest to program trudny do całościowej oceny bo ni znamy jeszcze konkretnych projektów ustaw, a jego medialna prezentacja nastawiona jest przede wszystkim efekt wyborczy i pozyskanie większości...

09-05-2021
Dla Polaków 8 maja (w wersji sowieckiej 9 maja) 1945 roku nie oznaczało odzyskania upragnionej wolności - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

Dla Polaków zakończenie działań wojennych w dniu 8 maja (w wersji sowieckiej 9 maja) 1945 roku nie oznaczało odzyskania upragnionej wolności. 8 maja 1945 roku ostatni Delegat Rządu na Kraj, Stefan Korboński, w depeszy radiowej z Warszawy do Londynu pisał: „U nas to niczego nie zmienia”. Podczas...

starsze wpisy »