Sobota, 24 lutego 2024 rok

Chcę pomóc

Konto Prawicy Rzeczypospolitej

Prawica Rzeczypospolitej
02-781 Warszawa, ul. Kolbego 14/17

Nr rachunku:
72 1440 1101 0000 0000 0802 0148

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

W tytule wpłaty należy podać PESEL osoby wpłacającej.
np. SKŁADKA CZŁONKOWSKA (PESEL 92121400575) lub
DAROWIZNA (PESEL 81121400575)
Wymóg Państwowej Komisji Wyborczej!

 

Fundusz Wyborczy

Fundusz Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

Nr rachunku:
03 1020 1026 0000 1702 0171 4427

Dokładne dane wpłacającego
(adres kod, miejscowość ulica numer domu i mieszkania)

Wpłaty na oba konta mogą być dokonywane jedynie przez osoby fizyczne w formie bezgotówkowej - czekiem, przelewem lub kartą płatniczą (art.36, ust.3 o partiach politycznych)