Niedziela, 17 lutego 2019 rok

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Czas na ochronę życia

16-01-2018

Warszawa, 16 stycznia RP 2018

Czas na ochronę życia.
Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej


Prawica Rzeczypospolitej z zadowoleniem przyjęła rezultaty zeszłotygodniowych głosowań Sejmu RP, w których skierowano do dalszych prac obywatelski projekt ustawy rozszerzający prawną ochronę życia, a odrzucono niekonstytucyjny.

Pragniemy wyrazić swoje szczególne wyrazy szacunku i wsparcia dla posłów, którzy głosując w obronie praw człowieka i Konstytucji RP narazili się na poważne konsekwencje ze strony swojej partii. Chcemy podziękować wszystkim, którzy stanęli po stronie życia.

Wyrażamy swoje zaniepokojenie pojawiającymi się ostatnio w mediach doniesieniami o m.in. transportach Polek do zagranicznych ośrodków dokonujących aborcję czy nielegalnym rozprowadzaniu specyfików mających poronny charakter. Obowiązkiem państwa jest reagować na takie doniesienia i skutecznie egzekwować prawo.

Oczekujemy szybkich prac ustawodawczych nad projektem “Zatrzymaj Aborcję”. Każdy dzień zwłoki skutkuje bowiem śmiercią konkretnych osób, a odpowiedzialność za to bierze na siebie większość rządząca.

Wzywamy do mobilizacji wszystkich ludzi dobrej woli aby wywierali naciski na wszystkich posłów w celu jak najszybszego uchwalenia projektu ustawy, a także do publicznego manifestowania sprzeciwu wobec agresji środowisk aborcyjnych.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki, Paweł Kubala, Lech Łuczyński


Udostępnij