Sobota, 20 października 2018 rok

Prawica Rzeczypospolitej przypomina o potępieniu komunizmu

09-05-2018

9 maja br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej, tradycyjnie złożyli kwiaty na symbolicznym grobie wicepremiera Rządu RP Jana Stanisława Jankowskiego.

Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek przypomniał postać wicepremiera Jankowskiego, okoliczności porwania przywódców Polskiego Państwa Podziemnego i ich procesu w Moskwie.

Przypominamy, że zakończenie II wojny światowej było zwycięstwem Związku Sowieckiego oraz aliantów – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji.
Dla Polaków zakończenie działań wojennych nie oznaczało odzyskania wolności. Polska i kraje Europy Środkowej – w wyniku ustaleń teherańskich – utraciły niepodległość i znalazły się w tzw. radzieckiej strefie wpływów.

Prawica Rzeczypospolitej przypomina po raz kolejny, że głównym celem polskiej polityki historycznej na forum europejskim powinno stać się międzynarodowe potępienie komunizmu. W kontekście ostatnich wydarzeń związanych z uczczeniem przez przewodniczącego Komisji Europejskiej UE rocznicy urodzin ideologa komunizmu Karola Marksa, zadanie to jest szczególną powinnością władz państwa polskiego.


Udostępnij