Wtorek, 26 marca 2019 rok

Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej - Apel do Prezydenta RP o zawetowanie ordynacji

27-07-2018

Przyjęta właśnie przez Senat nowelizacja ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w znacznym stopniu wypacza wynik wyborczy i odbiera swoją reprezentację dużej części głosujących. Wzmacnia ona polaryzację polityczną i zmierza w kierunku budowy państwa oligarchii partyjnej.

Politycy większości rządzącej, pod pozorem sprawiedliwego traktowania wszystkich okręgów wyborczych, dyskryminują wyborców innych niż dwie główne partie. Argument o właściwej reprezentacji danego okręgu w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest chybiony, gdyż poseł do Parlamentu Europejskiego ma za zadanie reprezentować nie partykularne interesy swojego regionu czy okręgu, ale polski interes narodowy.

Prawdą jest, że dotychczasowa ordynacja wyborcza miała swoje wady. Dobrym krokiem byłoby jej poprawienie, np. stworzenie z Polski jednego okręgu wyborczego, ewentualnie zmniejszenie ilości okręgów z obecnych 13 do 3-4. Takie propozycje były składane w toku prac legislacyjnych, jednak większość rządząca odrzuciła możliwość poprawienia ordynacji, decydując się na jej zepsucie w większym stopniu niż dotychczas.

W związku z tym Prawica Rzeczypospolitej zwraca się z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie przedłożonej przez parlament nowelizacji. Wierzymy, że Pan Prezydent będzie w stanie stanąć ponad interesem partykularnym i podjąć decyzję zbieżną z polskim interesem narodowym.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej,
Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka


Udostępnij