Czwartek, 27 czerwca 2019 rok

Nie dla osobnego budżetu strefy euro - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

17-12-2018

Prawica Rzeczypospolitej z oburzeniem przyjmuje poparcie polskiego rządu dla utworzenia osobnego budżetu strefy euro, który ma być częścią budżetu UE na lata 2021-2027. Zadowolenie premiera Morawieckiego z tego, że w tym projekcie polski rząd ugrał „to, o co zabiegał”, przypomina zadowolenie ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, że w podpisanym przez niego traktacie lizbońskim uzyskał rzekomo takie poprawki, o jakie walczył. Dziś zapisy traktatu lizbońskiego umożliwiają establishmentowi unijnemu ataki na Polskę czy Węgry. Jutro takim, wymierzonym w Polskę i cały nasz region, narzędziem może być oddzielny budżet strefy euro.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił ten projekt mówiąc: „Najważniejsze, że wreszcie robimy pierwszy krok. Jak już zaistnieje ten budżet eurolandu, to będziemy stopniowo go polepszać”. Jego słowa jasno pokazują, że utworzenie budżetu strefy euro jest działaniem wymierzonym przeciw Polsce, a w przyszłości będzie się wiązać z ograniczeniem unijnych funduszy dla państw spoza strefy euro. To pogłębianie podziałów w Europie. Poparcie dla tego pomysłu przez rząd premiera Morawieckiego jest działaniem antypolskim.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:
Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka


Udostępnij