Niedziela, 21 lipca 2019 rok

Oświadczenie Zarządu Prawicy Rzeczypospolitej ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego

09-03-2019

Zarząd Prawicy Rzeczypospolitej opowiada się za stworzeniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego silnej reprezentacji opinii chrześcijańskiej w ramach Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Ma to służyć budowaniu silnej reprezentacji opinii chrześcijańskiej w Polsce.

Polska musi reagować w sytuacji, gdy Europa coraz bardziej odrzuca nasze wartości. Również dlatego, że jest to groźne dla naszej niepodległości i suwerenności. Dlatego tak ważne jest stworzenie w wyborach do Parlamentu Europejskiego porozumienia na rzecz racji stanu, solidarnego z opinią katolicką.

Jesteśmy również gotowi do współpracy w szerokim porozumieniu patriotyczno-republikańskim, o ile opinia chrześcijańska w jego ramach będzie ważnym podmiotem.

Wbrew forsowanej m.in. w mediach tezie, opinia lewicowo-liberalna jest w Polsce w mniejszości. Ich pozycję sztucznie winduje polaryzujący konflikt z władzą. Żeby odbudować consensus na rzecz najważniejszych wartości narodowych i społecznych, trzeba przygotować szeroką reprezentację niezależnej prawicy.

Podstawą współpracy niezależnej prawicy powinno być m.in.
- zawarcie Traktatu Wyszehradzkiego przez państwa Europy Środkowej, co zapewni Europie równowagę wobec zacieśnienia współpracy Niemiec i Francji w traktacie akwizgrańskim;
- przyjęcie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny;
- nienaruszalność naszej waluty narodowej, złotego, i współpraca państw UE, które zachowały swoją walutę;
- wzmocnienie solidarności obronnej w ramach NATO i przeciwdziałanie powstaniu armii europejskiej.

Prawica Rzeczypospolitej jest rzecznikiem współpracy wszystkich sił w Europie, które są w opozycji wobec obecnego kierownictwa Unii Europejskiej i jego kierunku polityki, które dążą do głębokiej zmiany polityki europejskiej.


Udostępnij