Wtorek, 26 marca 2019 rok

Stanowisko PE ws. potępienia komunizmu na wniosek Marka Jurka

12-03-2019

Parlament Europejski wezwał „władze Rosji do potępienia komunizmu i reżimu sowieckiego oraz do karania sprawców jego zbrodni i przestępstw”. Na wniosek Marka Jurka stanowisko to znalazło się w „Raporcie o stanie stosunków między Unią Europejską a Rosją”.

Stanowisko przyjęte przez Parlament stanowi realizację programu Prawicy Rzeczypospolitej w zakresie międzynarodowego potępienia komunizmu, jako zasadniczego motywu polskiej polityki kulturalnej na forum międzynarodowym.

W tym samym Raporcie Parlament (również na wniosek Marka Jurka) „z całą mocą potępił rosyjskie naciski na Białoruś, zmierzające do nakłonienia tego państwa do faktycznego zrzeczenia się niepodległości”.

Prawica Rzeczypospolitej, uznając za zasadniczy nakaz polskiej racji stanu utrwalenie zmian, które nastąpiły na wschodzie Europy po rozpadzie Związku Sowieckiego, traktuje niepodległość Białorusi jako samoistną wartość (niezależnie od oceny sytuacji politycznej w tym kraju).


Udostępnij