Czwartek, 27 czerwca 2019 rok

Konstytucja jest wyrazem suwerenności - nie może być uzależniona od instytucji międzynarodowych - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

01-04-2019

Lider byłego ZSL-u, przekształconego na PSL - partii, która w 1976 roku głosowała za wpisaniem do konstytucji PRL-u ograniczającego suwerenność zapisu o sojuszu ze Związkiem Sowieckim zgłosił pomysł analogicznego artykułu odnoszącego się do Unii Europejskiej w Konstytucji III Rzeczpospolitej. Do jego postulatu pozytywnie odnieśli się przedstawiciele prezydenta i partii rządzącej (m.in. Jarosław Sellin w debacie telewizyjnej), której lider, Jarosław Kaczyński od lat postuluje, żeby "Polska była taka jak Unia Europejska".

Dziś nie ma problemu czy Polska ma być w Unii czy nie, ale mamy do czynienia z procesem postępującej dezintegracji, czego wyrazem jest Brexit. Członkostwo w Unii ma być wzmocnieniem a nie ograniczeniem polskiej suwerenności. Proponowany zapis, zwłaszcza w sytuacji, gdy w konstytucjach innych państw unijnych nie ma analogicznego, radykalnie ogranicza polską suwerenność i możliwość prowadzenia skutecznej polityki obrony krajowych interesów.

Pomysł zapisu konstytucyjnego nawiązuje do zapisów konstytucyjnych PRL-u narzuconych przez Związek Sowiecki i mających na celu ograniczenie autonomii ówczesnych satelickich państw komunistycznych. Członkostwo w sojuszach obronnych i gospodarczych jest przedmiotem polityki państwa, a nie zapisów konstytucyjnych. Ma prowadzić do wzmacniania suwerenności i poszerzać możliwości realizacji interesu narodowego, a nie stwarzać konstytucyjne ograniczenia w prowadzeniu polityki państwowej.

W dzisiejszej rzeczywistości wprowadzenie takiego zapisu prowadzi do powstania jednego europejskiego superpaństwa likwidującego suwerenność krajów narodowych i wyda nasz naród na łup lewicowych ideologii dominujących zwłaszcza w zachodnich państwach Unii. Jest wyrazem satelickiej mentalności i skazuje nasze państwo na przedmiotową rolę w Unii Europejskiej. Konstytucja jest wyrazem suwerenności państwa i nie może być uzależniona od jakichkolwiek instytucji międzynarodowych.


(-) Krzysztof Kawęcki
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Bogusław Kiernicki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej


Udostępnij