Poniedziałek, 25 maja 2020 rok

Komunikat po Radzie Naczelnej - wybór nowego prezesa

22-06-2019

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityczna Prawicy Rzeczypospolitej wyłoniła nowego prezesa, którym został Bogusław Kiernicki, wieloletni aktywny działacz Prawicy Rzeczypospolitej, Prezes Fundacji Św. Benedykta, członek władz Polskiego Radia w latach 2006-2008.
Rada Naczelna podjęła również temat nadchodzących wyborów parlamentarnych. Rada rekomendowała start Prawicy Rzeczypospolitej w szerokim porozumieniu politycznym, aprobującym postulaty Prawicy Rzeczypospolitej, a w szczególności wypowiedzenie przez Polskę genderowej konwencji stambulskiej. Rada Polityczna udzieliła pełnego poparcia prezydium, na czele z nowym prezesem w dalszych rozmowach politycznych dotyczących wyborów.
Ostateczne decyzje zapadną na kolejnej Radzie Politycznej na początku lipca br.


Udostępnij