Sobota, 04 kwietnia 2020 rok

Zapowiedzi

07-04-2020

Tygodnik Idziemy gratis Zapraszam do gratisowego pobierania i czytania tygodnika Idziemy w wersji elektronicznej. Można w nim znaleźć ciekawe artykuły, np. ks. prof. Waldemara Chrostowskiego o Dekalogu, wspomnienie o ks. Pawlukiewiczu czy rekolekcje wielkopostne radiowe głoszone przez ks. Henryka Zielińskiego w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Trzeba wejść na: www.idziemy.pl Po prawej stronie jest: Idziemy-najnowszy numer, teraz kliknąć w okładkę z napisem "Czuwajmy z Nim" i pobrać na swój komputer.

Działalność
w Parlamencie Europejskim

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

© Unia Europejska – źródło: Parlament Europejski

Zapraszam na

Wideo

KOMUNIKAT PO ZEBRANIU ZARZĄDU PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ

07-07-2019

Prawica Rzeczypospolitej opowiada się za możliwie szerokim porozumieniem środowisk niezależnej prawicy i centrum w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Jej naturalnymi biegunami są dziś Ruch Kukiz’15 i ugrupowania skupione w Konfederacji.

Z uznaniem przyjmujemy decyzję Polskiego Stronnictwa Ludowego o rozstaniu się z lewicowo-liberalną Koalicją Europejską i zapowiedź utworzenia chrześcijańsko-demokratycznej Koalicji Polskiej.

Chcielibyśmy, aby był to krok w kierunku trwałego odsunięcia możliwości utworzenia rządu w Polsce przez ugrupowania lewicowe i liberalne. W tej tylko perspektywie widzimy możliwość podjęcia współpracy z tą polityczną inicjatywą PSL.

Wobec wszystkich tych środowisk Prawica Rzeczypospolitej kieruje swój apel o podjęcie działań na rzecz wypowiedzenia genderowej Konwencji Stambulskiej, przyjęcia Międzynarodowej Konwencji
Praw Rodziny oraz dokończenia prac nad obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu zagwarantowanie prawa do urodzenia się dzieciom z podejrzeniem niepełnosprawności.

Z niepokojem przyjmujemy fakt niewprowadzenia do porządku obrad Sejmu naszego projektu Uchwały przeciw nienawiści i pogardzie antykatolickiej. Ich najbardziej dramatycznym przejawem była ostatnia próba zamordowania ks. Ireneusza Bakalarczyka we Wrocławiu i brak dostatecznej reakcji na ten zamach. Formalne potępienie nienawiści i pogardy antykatolickiej jest oczywistym i koniecznym dopełnieniem uroczystych deklaracji władz o „przeciwstawieniu się ofensywie zła”.

Prawica Rzeczypospolitej bardzo krytycznie ocenia wynik ustaleń na szczycie Unii Europejskiej dotyczących jej władz. Pokazały one dominację głównych państw starej Unii, przede wszystkim Niemiec i Francji, wybór kandydatów z całkowitym pominięciem przedstawicieli krajów Europy Środkowej oraz wybór opcji na rzecz europejskiego superpaństwa, z europejską wspólną armią, walutą i bezpośrednimi podatkami.

Sytuacja jeszcze raz potwierdza konieczność zacieśnienia współpracy państw Europy Środkowej w celu obrony suwerenności naszych państw i poszanowania naszych chrześcijańskich zasad życia społecznego z jej naturalnymi fundamentami: cywilizacji życia i prawami rodziny. Te zasady – suwerenność Rzeczypospolitej, ład chrześcijański, wolność polityczna – niezmiennie pozostają priorytetami polityki Prawicy Rzeczypospolitej.

Lidia Sankowska-Grabczuk
Rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej


Udostępnij