Czwartek, 24 września 2020 rok

Czego oczekujemy od nowego rządu Mateusza Morawieckiego (stanowisko Prawicy Rzeczypospolitej)

19-11-2019

Zaproponowania (w pierwszym rzędzie państwom Europy środkowej) zawarcia Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny i natychmiastowego wypowiedzenia konwencji stambulskiej, zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym przez czołowych polityków obozu PiS-owskiego w sprawie ochrony rodziny i sprzeciwu
na eksperymenty ideologiczne, o których Pan Premier mówi, a czego domaga się konwencja stambulska.

Ochrony fundamentów rozwoju Rzeczypospolitej, a więc trwałego zachowania waluty narodowej. Potrzebna jest jasna deklaracja woli trwałego zachowania waluty narodowej i nietykalności art. 227 Konstytucji.

Publicznej deklaracji Rządu na forum narodowym i międzynarodowym, że Rząd RP kieruje się zasadami cywilizacji chrześcijańskiej – ze względu zarówno na dobro Polski, jak i Europy (pamiętamy o marzeniu pana premiera o rechrystianizacji Europy).

Rzetelnego wykonywania prawa w zakresie ochrony życia i praw rodziny, wyraźnego odwoływania się
do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997 i do Uchwały Sejmu z 11 kwietnia RP 2003 oraz zdecydowanego wsparcia inicjatyw społecznych w obronie tych praw.

Ujednolicania podatków, obniżenia ich w pierwszej kolejności dla rodzin wielodzietnych oraz upraszczania procedur, a nie tworzenia nowych regulacji i coraz to nowych urzędów

Co do zmian w konstytucji, o których Pan Premier mówił, to przypominamy postulaty konstytucyjne zawarte
w programie Prawicy Rzeczypospolitej „Silna Polska dla cywilizacji życia”:
1) potwierdzenie praw człowieka należnych dzieciom poczętym, zgodnie z projektem opracowanym przez sejmową Komisję Stefaniuka w RP 2010 (który to projekt poparło 60 % posłów Sejmu RP)
2) wpisanie podatkowych praw rodziny - wychowanie dzieci w rodzinie na podstawowym poziomie nie może być przedmiotem opodatkowania, a przeciwnie – powinno korzystać ze wsparcia państwa, które powinno przeznaczać nie mniej niż 4% PKB na politykę rodziną w tym 1% dla rodzin wielodzietnych
3) skreślenie wymogu proporcjonalności wyborów do Sejmu, co pozwoli na wprowadzenie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych (obecnie w Polsce system wyborczy nie jest ani większościowy ani proporcjonalny)
4) zobowiązanie władz Rzeczypospolitej działających na forum organizacji międzynarodowych,
do których należy Polska, do działań na rzecz wartości cywilizacji chrześcijańskiej i kształtowania popierającej te wartości opinii międzynarodowej

Na koniec zwracamy uwagę, że zmiana Konstytucji - jeśli ma być przeprowadzona w sposób skuteczny i trwały - wymaga nie polaryzowania społeczeństwa, ale odbudowy konsensusu zakorzenionego w naszej tożsamości chrześcijańskiej (tak wspaniale definiowanej w nauczaniu św. Jana Pawła II), w dziedzictwie walki
o niepodległość i prawa Polaków oraz w pracy na rzecz pozycji międzynarodowej i bezpieczeństwa wolnej Polski.

Bez budowania takiego szerokiego obozu konstytucyjnego - który nie obejmie wszystkich sił politycznych i nie będzie znacznie szerszy niż obóz władzy - działania deklaratywnie służące naprawie porządku konstytucyjnego mogą jedynie wywołać skutki odwrotne do zapowiadanych.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:


(-) Bogusław Kiernicki
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
Sekretarz Generalny Prawicy Rzeczypospolitej


Udostępnij