Niedziela, 05 grudnia 2021 rok

Tak dla weta budżetu UE - Oświadczenie Prawicy Rzeczypospolitej

18-11-2020

Prawica Rzeczypospolitej wyraża solidarność i poparcie dla decyzji Polskiego Rządu o zastosowaniu weta wobec budżetu Unii Europejskiej.

Uważamy, że działanie to jest w pełni uzasadnione zarówno ze względu na interes narodowy jak i  obronę zasad współpracy międzynarodowej  określającej geopolityczne i prawne warunki funkcjonowania Polski w Europie.

Obecna polityka dominujących państw Unii Europejskiej zmierzająca do stworzenia możliwości ingerencji w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich łamie obowiązujące prawo i prowadzi do zasadniczego ograniczenia suwerenności tych państw.

Na to Polska nie może się zgodzić, bo to najkrótsza droga do utraty niepodległości oraz duchowej tożsamości.

W ramach wciąż  obowiązującego prawa w UE, zapisanego w Traktacie Lizbońskim, jedyną instytucją mogącą stwierdzić naruszenie przez dane państwo, t.zw.wspólnych zasad europejskich jest mechanizm międzyrządowy realizowany przez Radę Europejską.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusław Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej


Udostępnij