Piątek, 29 września 2023 rok

Długofalowym sprawdzianem skuteczności Nowego Polskiego Ładu będzie nie wynik wyborów, ale kondycja polskiej rodziny Oświadczenie Prawicy

26-05-2021

Obóz rządzący skupiony wokół PIS przedstawił założenia programu dla państwa na najbliższe 10 lat. Jest to program trudny do całościowej oceny bo ni znamy jeszcze konkretnych projektów ustaw, a jego medialna prezentacja nastawiona jest przede wszystkim efekt wyborczy i pozyskanie większości zdolnej do zapewnienia mu władzy w kolejnej kadencji, niż na cele strategiczne państwa.

Nie mniej oprócz tego polityczno-propagandowego aspektu w programie tym znalazły się zapowiedzi, które mogą wpłynąć w pozytywny sposób na sytuację polskich rodzin, poprawiając ich bezpieczeństwo i status materialny.

Nowy Polski Ład zapowiada między innymi stworzenie międzynarodowej konwencji w obronie rodziny, co jest zgodne ze zgłaszanym od wielu lat postulatem Prawicy Rzeczpospolitej, aby Konwencję Stambulską zastąpić Konwencją Praw Rodziny. Projekt takiej konwencji został przekazany przedstawicielom Rządu i jest gotowy do dalszego procedowania. Niewątpliwie podjęcie międzynarodowych prac nad konwencją wzmocni współpracę tych państw, które nie godzą się na destrukcję rodziny i wzmocni ich prawnomiędzynarodowy opór przed inwazją lewackich ideologii. Rozpoczęcie prac nad Konwencją Praw Rodziny powinno jednak zostać poprzedzone jak najszybszym wypowiedzeniem przez Polskę Konwencji Stambulskiej.

Z uznaniem też należy przyjąć zapowiedź polityki mieszkaniowej w tym znacznym stopniu dla rodziców posiadających dzieci. Program ten jest szansą dla wielu rodzin na uzyskanie podstawowej materialnej gwarancji bezpieczeństwa i rozwoju.

Są to pozytywne zapowiedzi, ale obawiamy się że nie przełożą się adekwatnie na kluczowe zagrożenie dla rodziny, narodu i państwa jakim jest katastrofa demograficzna z którą mamy do czynienia w Polsce.
Z tego punktu widzenia pomoc materialną należy skierować w sposób szczególny na wsparcie dla rodzin rozwojowych, przynajmniej z trójką dzieci. Przyszłość demograficzna zależy przede wszystkim od upowszechnienia się modelu rodziny przynajmniej dwa plus trzy. Dlatego należy wprowadzić natychmiast powszechny 1000+ na trzecie dziecko (koszt 2,6 mld zł rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochłania 31 mld zł z budżetu państwa) oraz obniżyć podatek dla rodzin z trójką dzieci przez podniesienie ulgi na trzecie i kolejne dzieci z 2 000,04 do 6000zł (koszt ok 0,5 mld zł rocznie) oraz wydłużenie urlopów macierzyński do dwu lat na drugie dziecko i do trzech lat na każde następne.

Koniecznym warunkiem przezwyciężenia katastrofy demograficznej jest także aktywna obecność w sferze kultury i upowszechnienie pozytywnego modelu rodziny rozwojowej w polskich mediach oraz zaprzestanie lansowania wzorców antyrodzinnych.

Długofalowym sprawdzianem skuteczności Nowego Polskiego Ładu będzie nie taki czy inny wynik wyborów, ale kondycja polskiej rodziny, a przede wszystkim powstrzymanie i odwrócenie zabójczych trendów demograficznych. Uważamy, że zapowiadane instrumenty i działania, zawierają też te pozytywne i zasługujące na uznanie ale są niewystarczające i wymagają rozwinięcia przez Rząd i Parlament. Jest to niezwykle pilne i nie może być odkładane. Jeżeli nie sięgniemy po odpowiednie środki katastrofa demograficzna będzie się pogłębiać z wszystkimi tego konsekwencjami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Bogusław Kiernicki
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Lech Łuczyński
sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej


Udostępnij