Piątek, 29 września 2023 rok

2021.12.18 - Komunikat Prawicy

21-12-2021

19 grudnia odbyło się w Radomiu spotkanie władz Prawicy Rzeczypospolitej połączone zw świątecznym opłatkiem członków i sympatyków Prawicy. Po dyskusji o bieżącej sytuacji politycznej oraz jej aspektach międzynarodowych, Prawica przyjęła stanowisko w którym wyraziła poparcie dla zacieśniania współpracy partii prawicowych w Europie oraz apeluje o budowanie wspólnego frontu państw środkowoeuropejskich. W tym kontekście Prawica wyraziła głębokie ubolewanie z powodu niepodejmowania przez Sejm projektu wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny która mogłaby stać się ideowym fundamentem współpracy państw naszego regionu, elementem programu jednoczącej się europejskiej prawicy i ważnym instrumentem obrony wobec ideologicznej i politycznej ofensywy LGBT wymierzonej w państwa i społeczeństwa pragnące zachować narodową suwerenność i chrześcijańską tożsamość.

W ramach podsumowania pierwszego etapu prac nad programem gospodarczym, uczestnicy komisji programowej wyrazili mocne zaniepokojenie przyjętymi w ramach "Polskiego Ładu" rozstrzygnięciami dotyczącymi warunków dla działalności gospodarczej przedsiębiorców prywatnych. Na zakończenie spotkania odbył się Opłatek z udziałem członków i sympatyków Prawicy. Modlitwę poprowadził ks. Marek Adamczyk rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Życzenia złożył wszystkim zgromadzonym Marszałek Marek Jurek, a Jan Pospieszalski, gość spotkania, poprowadził wspólny śpiew pieśni adwentowych i kolęd. Gospodarzem spotkania była Lucyna Wiśniewska, członek Prezydium Prawicy Rzeczypospolitej i była posłanka Prawicy.


Udostępnij